DIN SÖKRUTA PÅ MIN BLOGG :

Anpassad sökning

tisdag 27 september 2011

ISLAM I IRAN.

Den fredliga religionen islam i Iran ???

Där en man som gått över och blivit kristen nu har fått ett döds straff hängande över sig.
Om han inte går tillbaka till islam, så kommer han straffas med döden.

Det har fastslagit av två domstolar.
Att domen blir så pass hård beror enligt rätten på Yosef´s muslimska härkomst.

"Iran: Pastor Nadarkhani refuses to recant during trial  26/09/2011

Iranian pastor Yousef Nadarkhani has twice refused to recant his Christian faith during two court hearings held in Rasht, Gilan Province on 25 and 26 September. Sources close to CSW indicate that recanting will again be demanded at sessions scheduled for 27 and 28 September, and that if he continues to refuse, he will be executed thereafter.
Pastor Nadarkhani was tried and found guilty of apostasy (abandoning Islam) in September 2010 by the court of appeals in Rasht. The verdict was delivered verbally in court, while written confirmation of the death sentence was received nearly two months later. At the appeal in June 2011, the Supreme Court of Iran upheld Pastor Youcef Nadarkhani’s sentence, but asked the court in Rasht, which issued the initial sentence, to re-examine whether or not he had been a practicing Muslim adult prior to converting to Christianity.  The written verdict of the Supreme Court’s decision included provision for annulment of the death sentence if Pastor Nadarkhani recanted his faith.

PÅ SVENSKA :
Iran: Pastor Nadarkhani vägrar att ta tillbaka under rättegången 26/09/2011

Iranska pastor Yousef Nadarkhani har två gånger vägrat att avsäga sig sin kristna tro under två domstolsförhandlingar hölls i Rasht, Gilan län den 25 och 26 september. Källor nära CSW indikera att recanting återigen kommer att krävas vid sammanträden planeras till 27 och 28 september, och att om han fortsätter att vägra, kommer han att verkställs därefter.

Pastor Nadarkhani ställdes inför rätta och dömts för apostasi (att överge islam) i september 2010 av en domstol av överklaganden i Rasht. Domen avkunnades muntligt i domstol, medan skriftlig bekräftelse på dödsdomen fick nästan två månader senare. Vid överklagandet i juni 2011 fastställde högsta domstolen i Iran pastor Youcef Nadarkhani är meningen, men bad domstolen i Rasht, som utfärdade den ursprungliga meningen, att på nytt undersöka om han hade varit en praktiserande muslim vuxen innan du konverterar till kristendomen . Den skriftliga domen av Högsta domstolens beslut ingår bestämmelser om ogiltigförklaring av dödsdomen om pastor Nadarkhani tog tillbaka sin tro. "Vägrar han att rätta in sig i det islamska ledet igen (konvertera tillbaka till islam), kommer han att avrättas enligt domens beslut.

Om islam är en fredligt, så kallad religion, då undrar jag verkligen hur en fientlig religion enligt koranen ser ut ???

Även advokaten har fått känna på rättens sätt att se på hans sätt att sköta sitt jobb som advokat och han kommer att få sitta 9 år i fängelse och dessutom blir han förbjuden att arbeta som advokat i 10 år och att inte längre få undervisa på universitet.

Enligt Irans egna lagar är det inte tillåtet att "reta" någon för att de har en annan tro än islamsk.


HÄR, kan ni läsa hela artikeln ur "Christian Solidarity Worldwide, där det står väldigt mycket mer att läsa om hela fallet.


Iran är verkligen inget trevligt land att leva i alls och det har väldigt många i Iran redan fått erfara. 

Blir man våldtagen i Iran, så får man oftast straffet, som kvinna och då får man spörapp över ryggen, upp till 90 stycken och det lär kännas.
Männen lär oftast gå fria från det de gjort mot dessa kvinnor.
Babisar som fötts av ogifta mödrar (och som kanske blivit utsatta för våldtäkt) tar man och stenar till döds för det mesta.

Unga kvinnor som av någon annan anledning får ett dödsstraff i domstolen kan inte dödas då de fortfarande är oskulder och därför ser fängelse vakterna till att "rätta till det" för att sedan kunna avrätta dessa flickor.


Vi får väl vara glada att det inte är fullt lika illa i Sverige som det är i Iran men det kunde vara mycket bättre här om man inte tog så mycket hänsyn till männen som begår dessa brott i vårt land (av våra egna svenska män men även av invandrares brott mot både barn och kvinnor).


Ha en bra dag.


Kram Maritha.Inga kommentarer:

Bloggarkiv

VÄDER NYHETERNA

Min Gästbok / My Guestbook