DIN SÖKRUTA PÅ MIN BLOGG :

Anpassad sökning

onsdag 4 maj 2011

PATRIK SJOBERG SOM UTSATTES FOR OVERGREPP...

... av sin tranare, har alldeles ratt nar han sager att han inte tror att det gar att bota en pedofil.

Det ar tyvarr sant och det kan sakerligen aven psykiatrin halla med om, for det ar tyvarr sa det ar.

De gar inte att bota.

Det var mycket sorgligt att lasa om hur han blivit utsatt, han med av en av dessa sjuka pedofiler men tyvarr inte ovanligt att det forekommer bland dessa  manniskor, som soker sig till arbeten, dar de kan fa kontakt med sina offer.

Arbeten som oftast innebar, att offren star i en beroendestallning, som gor det svart att ta sig ur och ta sig i fran sina forovare.

Arbeten med barn och ungdomar ar tyvarr populara platser for dessa pedofiler att soka sig till och gora sina offer till att "  inte bli trodda pa "   eftersom att manga av dessa yrken, ses som   
"  uppoffrande"   av manniskor, och som dess utom  "  vill vara barns och ungdomars basta "  .

Det ar en rutten varld vi lever i och som inte blir battre av att sadana har saker kan handa.

Jag kanner valdigt starkt for Patrik och forstar att han har haft ett helvete under den tiden och att inne kunna prata med nagon om det men det ar bade starkt och bra att han nu har gatt ut med det som hant.

Jag vet hur javligt det kanns, att inte kunna prata om det med nagon och att ga och bara pa detta som hant i tysthet ar mycket jobbigt och jag tror att manga andra som har fatt vara med om samma sak, kanner sig hjalpta av att Patrik gick ut med det har, da det gor det lattare att fa forstaelse fran vuxna, nar barn behover  hjalp att komma fran dessa sjuka manniskor.

Jag vet att dessa psykopater inte gar att bota och de hor hemma i en varld bakom galler, for all framtid, da de alltid kommer att gora om dessa handlingar nar mojlighet och tillfalle ges.

Det vet aven psykiatrin med att de inte gar att bota, sa aven om nagon skulle saga emot detta inom psykvarden, sa ar det logn.

Eftersom att de inte ar botbara och inte gar att halla inlasta for evigt, sa borde man gora som i USA, dar man namnger de har manniskorna da de friges och ger foraldrar en chans att skydda sina barn fran dessa overgrepp.

Barns integritet ar viktigare an dessa pedofilers integritet, anser jag helt klart.
De ar vuxna och far sta for det de gor medan barn och undomar inte kan gora nagot nar de inte har en vuxens myndighet och kan inte forsvara sig med den vuxnas auktoritet.

Sa, ett STORT TACK till dig, Patrik Sjoberg, som tog mod till dig och gick ut i pressen med det som hant och jag tror ocksa att det ar en lattnad for dig, att ha fatt gora det offentligt, sa att du inte langre behover bara den bordan i ensamhet.

Vi ar manga som varit med om dessa grymma saker och jag vet av egen erfarenhet, att det hjalper att latta pa bordan och att det ocksa hjalper andra i samma situation.

"Patrik Sjöberg: Kan inte bota en pedofil
Patrik Sjöberg tror inte på vård för vuxna som begår sexuella övergrepp på barn.
"Jag tror inte man kan bota en pedofil, så jag tror på fängelsestraff så länge som möjligt", svarade Patrik Sjöberg en läsare i en chatt på Na.se.
Chocken var total när Patrik Sjöberg berättade om sin mörka hemlighet i sin nya bok "Det du inte såg" som kom förra veckan; att han under ungdomsåren utsattes för sexuella övergrepp av sin tränare Viljo
Nousiainen"

Las hela artikeln fran dagens Expressen , HAR.

Till foraldrar, vill jag saga, lyssna till era barn och  "  hor med  oppna oron  "   pa vad de sager till er och misstanker ni nagot liknande, sa ta era barn pa allvar och satt er ned och lat de prata av sig och beratta vad de har att saga och latsas inte att det inte kan vara sant, for barn ar inte de som sager sadana har saker , utan anledning och aven om det ar obehagligt att behova hora, sa ska ni ha klart for er att det obehaget, bara ar en smula jamfort med vad dessa barn far genomlida, sa ta ert ansvar som vuxna ska gora   for barn har inga andra att vanda sig till.


Las hela artikeln och ta till er det som sags i den.
Langre ner pa min blogg, hittar ni en sida, over en organisation av frivilliga, i USA,  "  Child Preditor Buster"   som hjalper bade barn och polisen i deras arbete mot dessa pedofiler och det gar att fa hjalp, i form av rad och stod men ocksa annan hjalp, fran de nar det inte gar att hitta hjalp har i Sverige och jag hogaktar de som arbetar inom denna organisation. 


Det gar att ta kontakt med de om lyssna till vad de kan hjalpa er med.
Hittar ni sidor pa natet som era barn ar ute pa och dar de kanske stoter pa dessa pedofiler, sa finns svenska Ecpat, som ni hittar om ni Googlar pa de och dar kan ni ocksa  gora en anmalan av den sidan ni misstanker, har pedofiler i verksamhet, sa gor aven Ecpat en egen koll av dessa sidor.
Lycka till, for det lar behovas i ett land som Sverige, dar dessa forovare ar mer skyddade, an de barn och ungdomar som de 
begatt sina  brott mot. 


Ha en trevlig fortsattning pa denna onsdag, bade Patrik och ni ovriga och ta hand om varandra.


Kram Maritha.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

VÄDER NYHETERNA

Min Gästbok / My Guestbook