DIN SÖKRUTA PÅ MIN BLOGG :

Anpassad sökning

måndag 23 maj 2011

Cancervarden ska centraliseras och...

...forhoppningsvis bli battre nar det galler ovanligare former av cancer.

Mer vanligare former, som brostcancer  och prostacancer, kommer aven i fortsattningen att tas om hand pa sjukhusen som tidigare gjorts.

Det kommer troligen att bli battre med tanke pa att vissa cancerformer kraver  sa mycket mer vad galler specialisering samt apparatur.


 " Cancervården ska centraliseras

Den högspecialiserade vården av ovanligare cancerformer ska samordnas nationellt i en samlad strategi, enligt en ny överenskommelse.
- Vissa behandlingar kommer vi att behöva centralisera till färre ställen för att få högsta möjliga behandlingskvalitet, säger socialminister Göran Hägglund till TT.
Vården av vissa cancerformer ska i framtiden mera fördelas mellan olika regioner och landsting, har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enats om. "

Det later bra i mina oron och jag hoppas att det verkligen ska gynna dessa manniskor som annars har ett sa mycket samre utgangslage, nar de far sina cancerbesked, genom att veta att man gor allt for att aven de ska fa basta tankbara vard.

Las Hela artikeln i dagens Svenska Dagblad, HAR. 

Fick sjalv cancer da jag var i 26-arsaldern men hade en himla tur som bodde i Stockholm, dar jag bade fick en mycket bra omvardnad genom, bade min lakare som opererade mig och genom Radiumhemmet, som ligger inom Karolinska sjukhusets omrade, med hogt specialiserade lakare och sjuketrskor.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

VÄDER NYHETERNA

Min Gästbok / My Guestbook