DIN SÖKRUTA PÅ MIN BLOGG :

Anpassad sökning

måndag 30 maj 2011

FOSTERBARN UTAN RATTIGHETER !

Jag kanner sa manga som varit fosterhemsplacerade och haft ett rent helvete, dit de har kommit .

Bade av egna erfarenheter och av de som jag arbetat med, som vuxna drogmissbrukare, har jag fatt hora sa harresande historier, om hur de  " tas om hand  " av sina fosterforaldrar.

Jag kanner bara till nagot enstaka falol, dar man fatt den hjalp som alla dessa barn har ratt att fa.
Det ar den sorgliga bakgrunden till varfor sa manga vauxna i dag inte lyckas komma over de kriser som uppstatt under sin uppvaxt i fosterhem.


" Hem for vard och boende " som det kallades och kanske gor de det annu. 
Det fanns sa manga av dessa fosterhem som bildade aktiebolag av dessa , sina sa kallade hem och de far rent us sagt for djav...t bra betalt, for det lilla som de gor for dessa barn.


En flicka jag kanner, skulle med sin fosterfar till lakaren for att fa ett utlatande, da han tyckte att hon skulle ha korkort men till saken hor att flickan har epilepsi och skal absollut inte ens sitta bakom en ratt men fosterfadern forbjod flickan att namna epilepsin for lakare som hon skulle till ???


Vad sags om det ??
Vad hade han att vinna pa att fa henne till att skaffa ett olagligt korkort med tanke pa hennes epilepsi ???

En annan flicka hamnade pa ett behandlingshem for sitt haschmissbruk men pa hemmet fanns att i drogvag att fa tag pa och nar det gatt ett halvt ar, ringde personalen till foraldrarna och talade om att deras dotter hade blivit sa duktig och att stora forandringar skett i hennes satt under den har tiden.


Mycket positivt tyckte personalen,som lamnade det trevliga beskedet till foraldrarna MEN, flickan hade gatt over till att anvanda amfetamin i stallet for hasch och kunde naturligtvis vara vaken valdigt mycket mer an tidigare. 
Hur kul var det for foraldrarna nar de till slut fick traffa sin dotter och se var i forandringen bestod och de kunde da sjalva rakna ut vad som hant, suck , suck.


I ett annat fosterhem placerades en pojke som tillsammans med sin syster fatt bevittna, hur pappan slagit ihjal deras mamma infor ogonen pa dem da de var i smaskolealdern.


Sociala lat de inte ens fa komma till samma fosterhem utan flickan som var nagot aldre an sin bror placerade i narheten av Stockholm medan brodern placerades i ett fosterhem , som hade overgatt till privat aktiebolag.

Syskonen had bara sporadisk telfonkontakt under aren och nar pojken fyllde 18 ar, tog fosterfader alla pojken agodelar och placerade i en svart sopsack och sa att nu var han fardigbehandlad och fick klara sig sjalv."Fosterbarns hälsa kollas inte

Kontrollen av fosterhemsplacerade barns hälsa är för dålig, visar en rapport gjord på uppdrag av Malmö stad. Vaccinationer, tandvård och synundersökningar är bland de saker som ofta åsidosätts.
- Rapporten talar om en rad olika brister. Det handlar både om dokumentation inom de olika myndigheterna av barnens hälsa och om bristande uppföljning av den hälsovård som alla barn har rätt till, säger projektledaren Stefan Kling till TV 4 Nyheterna Malmö.  "

Det forvanar mig inte alls att deras halsa inte kollas upp.
Det enda stallet jag har fatt ett mycket gott intryck fran, var ett fosterhem som drevs att tva vuxna man , som bada arbetat pa paragraf 12-hem (hem dar ungdommar far hjalp med sluten vard).


Dessa tva man kunde sin sak ordenligt och tog mycket val hand om de ungdommar som placerades dar.

En av de som blev placerad dar var en pojke, som min dotter kanner och som det gick mycket bra for i detta fosterhem, dar man inte heller tolererade vald av nagot slag varken fran personal eller ungdommar.


Samtliga som jag kanner till och som varit dar har det gatt mycket bra for i livet och det ar sadana fosterhem som vara barn behover fler av.
Ocksa fler av de som utbildar sig till socionomer, skall aven de ha battre utbildning an de far i dag och lara sig hur livet fungerar och inte sitta och vara fordomande, mot vare sig foraldrar eller barn och ungdommar, som tyvarr sa manga av de ar.

Eftersom att jag arbetade i flera ar med vauxna missbrukare och var anstalld inom Stockholm Socialforvaltning, sa kom jag i kontakt med valdigt manga olika socialsekreterare, och endast nagra fatal, var valdigt duktiga pa sitt jobb och hade empati, vilket tyvarr inte alla dessa som klarar hogskolan, har men de har lashuvud och det ar absolut inte samma sak.


Jag tycker att ni ska lasa hela artikeln i dagens Svenska Dagbladet, HAR.

Ha en fortsatt trevlig mandag.

Kram Maritha.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

VÄDER NYHETERNA

Min Gästbok / My Guestbook