DIN SÖKRUTA PÅ MIN BLOGG :

Anpassad sökning

tisdag 3 maj 2011

Beatrice Ask avfardar muslimsk helgdag medan...

...medan Carin Jamtin, vill infora en.

 Jag tycker att vi kan ha det som det ar i dag och dessutom skulle kostnaderna bli orimligt hoga for oss svenskar.

Sa i det fallet ar jag helt pa B Asks sida.

Dessa manniskor som kommer till vart land kostar redan i dag en massa pengar och de har nog inte for avsikt att betala den kostnaden sjalva.

Vara fangelser hyser reda en massa av dessa muslimer/islamister, som kostar skattebetalarna mycket pengar redan det.

Dar kraver dessa fangar att de skall fa ata sin mat, som inte innefattar griskott medans vi aterigen far betala for deras kriminalitet. 

Enligt BRAs siffror ar majoriteten av dessa fangar de som vi inte ens skulle vilja ha i landet alls. 


Jag kan inte se vad som skulle behova goras mer an vad vi redan gjort och anda skrattar de oppet at oss och bakom vara ryggar, for de tycker att vi svenskar ar ynkliga.

Jattekul att understodja de ytterligare.

Vad kommer harnast, nar de vill infora sharialagar i Sverige, ska vi bjuda de pa det ocksa da??

Jag tycker att det ar dags for svenskarna, att vakna upp ur sin naiva hallning och se detta for vad det ar och inte dalta och dutta med dessa manniskor.

Hur tror ni att vi skulle bli behandlade i deras hemlander ?? 

Med pompa och stat eller vad ??

Vi skulle formodligen bli jagade dar i fran om vi sa mycket som skulle andas om att vi ville ha en midsommarstang till midsommar.

Inte ens tidningarna tors langre saga nagot om ursprung, nar brott begas av dessa manniskor.

Enda gangerna det har hant ar nar det varit ett sa personligt brott, att det inte gatt att undvika.

Som i fallet med imamen , som skulle studera koranen med familjens barn men som borjade att tafsa pa dem minderariga dottern i familjen, nar inte foraldrarna var med och sag.

Hur kul var det, for henne och for ovriga familjen ??

Jag har nu last sa mycket om dessa arabiska islamister och deras satt att se pa oss i vastvarlden och pa oss som kristna.

De kallar oss for "   infidels"   det vill saga, ogudaktiga eller otrogna och har inte for avsikt att lata oss sa forbli heller.

Deras planer ligger pa ett mycket hogre plan, som bade svenskar och andra lander blundar for.


Det kommer sa sakteliga, narmare och narmare och da hoppas jag att na ska minnas vad jag en gang skrev har i bloggen. 

Jag har sjalv sett det med egna ogon, ite bara en enstaka handelse, utan hur hela deras struktur och satt att se ned pa svenka folket, ar rotat djupt och de lar inte andra sitt satt att se pa oss.

Alla muslimer ar inte lika illa som dessa islamister men de ar for manga av det sistnamnda slaget, for att de andra ska ha nagot att saga till om, tyvarr. 

Dessutom foljer imamerna sina  "   herrars rad "   fran de arablander som ger de bistand till att  krava forandringar bland muslimer och bland vara styrande.

Sa vakna upp och ta det for vad det ar, inte nagon liten snall religion som vill leva i samja med oss "  infidels "   utan malmedvetna manniskor med klara planer pa forandringar over hela varlden till att tvingas bli muslimer.

Vill ni det ?? 

Jag vill det absolut inte.

Titta i Wikipedia och las vad deras tro gar ut pa och las i nyheterna om vad som just nu sker runt om i varlden bland dessa araber som flyttar in i sa gott som alla delar av varlden och kraver att fa igenom sina krav i flera avseenden med blan annat sharialagarna , som ar mycket grymma och aven vad galler var religion, som eligt de inte ar vard ett dugg.


Runt om i varlden tillats inte muslimer att konvertera och bli kristna och dar de dessutom drar fram och tar oraden i besittning, vill de gora dessa till enbart muslimska och i manga lander har man rivit ned kyrkor for att bereda plats for sina moskeer och de bryr sig inte om vad den kristna befolkningen tycker om det heller, utan har bland annat i Serbien rivit en mangd kyrkor som klassats som historiskt minnesvarda och som skulle ha bevarats av just det skalet. 

Nu finns de inte langre kvar och dar de stod finns i stallet moskeer.

Jag vill varken skrammas eller gora nagon illa men det har ar faktiskt ett jattestort problem och som kryper narmare oss, for varje dag och det ar inte ratt att blunda for det och det tycker inte heller de muslimer, som inte jag raknar till fundamentala islamister, heller utan det kommer aven att drabba de.

"Beatrice Ask avfärdar muslimsk helgdag

Det blir ingen översyn av de svenska helgdagarna. Justitieminister Beatrice Ask (M) avfärdar nu förslaget från Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.
- Jag tycker Sveriges nuvarande helgdagar är bra. I nuläget ser jag därför inte skäl att tillsätta någon utredning, förklarar Beatrice Ask för SvD.se."

Las hela artikeln i dagens Svenska Dagblad , HAR.


Ha en mycket trevlig tisdagskvall och skot om er.


Kram Maritha.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

VÄDER NYHETERNA

Min Gästbok / My Guestbook