DIN SÖKRUTA PÅ MIN BLOGG :

Anpassad sökning

torsdag 13 oktober 2011

ÖPPET BREV FRÅN EN MUSLIM.

Orginalet ser ut så här :
 

"ÖPPET BREV FRÅN EN MUSLIM

Open letter from a Muslim

I am a Muslim and I know what I am talking about!

I was the chairman of two Islamic societies, both now dissolved. Due to my knowledge of Muslim politics and languages I was able to gain access to the parts of Islamic society which are sealed off to Europeans.

I have been a keen observer of the Islamic movement in Germany since 1968, back when no Muslim thought about building mosques or having dual citizenship.

CM rightly states that we are now facing an unprecedented number of mosques and construction plans for future mosques. This, evidently, is not a coincidence.

The stealth occupation of German and European cities by the Muslim Brotherhood and the World Islamic Congress is taking shape steadily and in spite of all rivalries. This is the main objective of every Muslim organisation in Germany. Make no mistake about this.

The already-existing mosques and centers of Islamic societies in Germany reach well beyond the purpose of religious practice and education. They are secretly dedicated to the training of a large number of Turk military reservists within the already-established secret army of Islam.

Young Turks from fundamentalist families who have fulfilled their military service are brought into Germany by the IGMG (The Islamic Society of Millî Görüs). "


ÖVERSATT TILL SVENSKA AV GOOGLE  TRANSLATE :


" Öppet brev FRAN EN MUSLIM

Öppet brev från en muslimsk

Jag är muslim och jag vet vad jag talar om!

Jag var ordförande i två islamiska samhällen, både nu upplöst. På grund av mina kunskaper i muslimska politik och språk jag kunde få tillgång till delar av islamiska samhället som är spärrade för européer.

Jag har varit en noggrann iakttagare av den islamiska rörelsen i Tyskland sedan 1968, tillbaka när ingen muslim tänkt på att bygga moskéer eller har dubbelt medborgarskap.

CM konstaterar med rätta att vi nu står inför en aldrig tidigare skådad rad av moskéer och planer konstruktion för framtida moskéer. Detta är tydligen inte är en tillfällighet.

Den smygande ockupationen av tyska och europeiska städer av Muslimska brödraskapet och World Islamic Congress tar form stadigt och trots alla rivaliteter. Detta är det viktigaste målet för alla muslimska organisationer i Tyskland. Gör inga misstag med detta.

Den redan existerande moskéer och centra för islamiska samhällen i Tyskland når långt utöver syftet med religionsutövning och utbildning. De är i hemlighet dedikerade till att utbilda ett stort antal Turkiska militären reservister inom de redan etablerade hemlig armé av islam.

Unga turkar från fundamentalistiska familjer som har fullgjort sin militärtjänst förs in Tyskland av IGMG (Islamic Society of Milli Görüs). "

Läs mycket gärna igenom brevet som han/hon skrivit för det är en viktig länk i kedjan som i framtiden kommer att dras åt.

Ha en trevlig torsdagskväll.

Kram Maritha.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

VÄDER NYHETERNA

Min Gästbok / My Guestbook