DIN SÖKRUTA PÅ MIN BLOGG :

Anpassad sökning

torsdag 24 november 2011

ISLAM DET MEST FRAMGÅNGSRIKA BEDRÄGERIET ...

 ... I MÄNSKLIGHETENS HELA HISTORIA !!!!


Detta sagt av en man som tidigare varit muslim men som konverterat.
En liten del av det har mailet har jag oversatt genom Google translate och den haltande oversattningen lyder som foljer,


"Islam är den mest framgångsrika bedrägerier i mänsklighetens historia och det är en stor framgång. Miljontals mullor och imamer hålla bedrägerierna går och över en miljard och en halv av de troende betala för det. De betalar i fonder, arbetskraft och till och med livet, för reverser som utfärdas till dem av den islamiska organisationer som glider genom livet utan att bryta ett svett för att tjäna sitt dagliga bröd. Islam är en bluff och muslimer är offer.AV: Amil ImaniFrån primitiva land på Arabiska halvön på över 14 år sedan reste Muhammed, en analfabet lejd av en rik änka Khadija och hävdade att han var bärare av ett perfekt liv recept från Gud Koranen. Han hävdade mänskligheten kunde göra något bättre än att följa dess föreskrifter samt att ta efter Muhammeds eget liv till exempel någon garanti för lycka och frälsning. I utbyte mot detta fick folk att omfamna islam-överlämnande-genom att avstå från sin frihet till Muhammed.Muhammed under hans Mecka år, förlöjligades för hans förvirrade uttalanden av hans egen stam av Quraish. Han kallades "shaeron majnoon"-tokig poet.
  
HÄR KOMMER ORGINALET PÅ ENGELSKA.


Islam is the most successful fraud in the history of humanity and it is a great success. Millions of mullahs and imams keep the fraud going and over a billion and a half of the faithful pay for it. They pay in funds, labor and even life, for the IOUs issued to them by the Islamic organizations that glide through life without breaking a sweat for earning their daily bread. Islam is a fraud and Muslims are the victims.
BY: AMIL IMANI
From the primitive land of the Arabian Peninsula of over 14 centuries ago rose Muhammad, an illiterate hired hand of a rich widow Khadija, claiming he was the bearer of a perfect life prescription from God—the Quran. He claimed humanity could do no better than to follow its precepts as well as to emulate Muhammad’s own life example for a guarantee of bliss and salvation. In exchange for this, people had to embrace Islam—surrender—by surrendering their liberty to Muhammad.
Muhammad, during his Mecca years, was ridiculed for his confused sayings by his own tribe of Quraish. He was called “shaeron majnoon”—crazed poet.  "

Ni kan läsa hela brevet på BNI´s sida, HÄR.

Ha en trevlig torsdags kväll.

Kram Maritha.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

VÄDER NYHETERNA

Min Gästbok / My Guestbook